Albert Ostermaier

Gedichtbände:
- verweigerung der himmelsrichtung, Edition L, Loßburg 1988
- umWaelZTon, Edition L, Loßburg 1989
- Fremdkörper hautnah, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1997
- Heartcore, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 1999