Raimbaut de Vaqueiras





Eras quan vey verdeyar
pratz e vergiers e boscatges,
vuelh un descort comensar
d’amor, per qu’ieu vauc aratges;
qu’una domna·m sol amar,
mas camjatz l’es sos coratges,
per qu’ieu fatz dezacordar
los motz e·ls sos e·ls lenguatges.

Io son quel que ben non aio
ni jamai l’averò,
ni per april ni per maio,
si per ma donna non l’ò;
certo que en son lengaio
sa gran beutà dir non so,
çhu fresca qe flor de glaio,
per que no me·n partirò.


Raimbaut de Vaqueiras in ZdZ 23

Zu Oskar Pastiors Oberflächenübersetzung von de Vaqueiras Gedicht



Für Quereinsteiger: Zur Hauptseite von Urs Engeler Editor